Εκτύπωση

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-10-2014

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ανακοινώσεις

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρβια, 24-10-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Π.: 20216
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.  

 Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού .

ΠΡΟΣ : Τους Δημοτικούς  Συμβούλους  Δήμου Σερβίων-Βελβεντού

ΚΟΙΝ.: Δήμαρχο Σερβίων-Βελβεντού

   Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 29η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 1. Περί λήψης απόφασης για την διάνοιξη του υπόλοιπου τμήματος Δασικής Οδού Βελβεντού-Καταφυγίου.
 2. Περί ψήφισης  σχεδίου κανονισμού λειτουργίας Παιδικών Σταθμών και ΚΕΦΟ του ΝΠΔΔ «Προσχολικής Αγωγής-Παιδείας-Κοινωνικής Μέριμνας» του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
 3. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερβίων –Βελβεντού.
 4. Περί αποδοχής διαφόρων ποσών και κατανομής πιστώσεων.
 5. Περί συγκρότησης Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
 6. Περί οργάνωσης συσσιτίου από την Κοινωφελή Επιχείρηση σε συνεργασία με τη βοήθεια στο σπίτι και του Ν.Π.Δ.Δ.
 7. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για Δήμο και Ν.Π.Δ.Δ.
 8. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
 9. Περί προμήθειας ξυλοκατασκευών από κρατική βιομηχανία ξύλου.
 10. Περί χρήσης αυτοκινήτου στην Τ.Κ. Καταφυγίου.
 11. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου για την υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2015.
 12. Περί χρήσης και διαχείρισης βοσκοτόπων.
 13. Περί εξουσιοδότησης Δημάρχου για υπογραφή πράξης εξόφλησης τιμήματος και κατάργησης αναβλητικής αίρεσης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Θεόπιστου Μπασιά του Αναστασίου, στην Τ.Κ Μεταξά.
 14. Περί συνδιοργάνωσης γιορτής ψαριού.
 15. Περί μακροχρόνιας εκμίσθωσης των υπ’ αρίθμ. 174, 187, 190, 329 Δημοτικών αγροτεμαχίων στην Τ.Κ Πλατανορέματος.

   O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ζήνων ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εκτύπωση

Διαγωνισμός για προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για ενίσχυση εκδήλωσης Έκθεσης Τοπικών Προϊόντων

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Προμήθειες / Υπηρεσίες / Έργα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Σερβίων - Βελβεντού διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για το έργο  «Ενίσχυση Εκδήλωσης "Έκθεση Τοπικών Προϊόντων"», προϋπολογισμού 22.480,71 (με ΦΠΑ) Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 181295.

   Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 29η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. : 50500, Σέρβια, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Προμηθειών.   

   Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. 11389/93 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού. Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. : 50500, Σέρβια, στο τηλέφωνο 2464350117, Γραφείο προμηθειών.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Εκτύπωση

Διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Προμήθειες / Υπηρεσίες / Έργα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Σερβίων – Βελβεντού διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες του Δήμου Σερβίων- Βελβεντού και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προϋπολογισμού 418.828,28 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης 30%.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 31η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Σερβίων- Βελβεντού στην οδό Πλατεία Ελευθερίας, Σέρβια Κοζάνης ενώπιον αρμόδιας

Επιτροπής. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού ή επί του προϋπολογισμού ανά φορέα και Δημοτική Ενότητα για τους οποίος θα κατατεθεί προσφορά, όπως ορίζεται στην αναλυτική διακήρυξη, κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, Πλατεία Ελευθερίας Σέρβια Κοζάνης στο τηλέφωνο 2464350117, κ. Πιτένη Θεόδωρο, Γραφείο Προμηθειών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Εκτύπωση

Εκδήλωση τιμής στο Πλατανόρρευμα

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Δελτία Τύπου

 Εκδήλωση τιμής στο Πλατανόρευμα

  Εκδήλωση αφιερωμένη σε όλους εκείνους που διετέλεσαν Πρόεδροι, Κοινοτικοί Σύμβουλοι και υπάλληλοι της Τοπικής Κοινότητας διοργανώνεται τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014 στις 19:30 στην Αίθουσα Τελετών του Δημοτικού Σχολείου Πλατανορεύματος.

 Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Προέδρου της Τ.Κ. Πλατανορεύματος κ. Γεώργιου Λαγογιάννη που στόχο έχει να τιμηθούν όσοι, από την απελευθέρωση της περιοχής από τον Τουρκικό Ζυγό το 1912, υπηρέτησαν το Πλατανόρευμα και τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Η εκδήλωση υποστηρίζεται από τον Δήμο Σερβίων – Βελβεντού.

Εκτύπωση

Ανακοίνωση για επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούνται  όλοι οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών οι οποίοι έχουν την κατοικία τους ή τη μόνιμη διαμονή τους στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού, για την ανανέωση της άδειάς τους να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία, από τις 15-10-2014, ημέρα Τετάρτη, ως τις 31-10-2014, ημέρα Παρασκευή, τα παρακάτω νόμιμα δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,

β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,

γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,

δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,

ε) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β'1199) υπουργική απόφαση,

στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα (διατίθεται από την υπηρεσία του Δήμου),

ζ) δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη. (παρ.2 άρθρο 14 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α')

Εκ του Γραφείου Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου

Εκτύπωση

Συνάντηση Δημάρχου Σερβίων – Βελβεντού με τους εργαζόμενους του Δήμου

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Δελτία Τύπου

Συνάντηση Δημάρχου Σερβίων – Βελβεντού με τους εργαζόμενους του Δήμου

 Τη συνεργασία όλων με στόχο την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού ζήτησε ο Δήμαρχος Αθανάσιος Κοσματόπουλος στη συνάντηση που είχε με τους εργαζόμενους του δήμου στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.  Παρουσία των αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων ο κ. Κοσματόπουλος χαρακτήρισε το προσωπικό του δήμου ως την ατμομηχανή που θα οδηγήσει τον Δήμο Σερβίων – Βελβεντού σε μία ανοδική πορεία ανάλογη των δυνατοτήτων και των πλεονεκτημάτων που διαθέτει η περιοχή στο πλαίσιο του σχεδιασμού που έχει παρουσιάσει και υλοποιεί η Δημοτική Αρχή.

 Ο Δήμαρχος Σερβίων – Βελβεντού ανέπτυξε σε γενικές γραμμές το μοντέλο διοίκησης του δήμου καθώς και τις πρωτοβουλίες που ήδη έχουν αναληφθεί από την Δημοτική Αρχή υπογραμμίζοντας ότι «Δημοτική Αρχή και εργαζόμενοι θα είναι συνεργάτες για τον κοινό στόχο», δεσμεύτηκε ότι θα σταθεί δίπλα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τονίζοντας παράλληλα ότι έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητες και στη διάθεση προσφοράς όλων των εργαζομένων.

Εκτύπωση

Εκδηλώσεις 102ης Eπετείου της απελευθέρωσης των Σερβίων

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Δελτία Τύπου

Εκδηλώσεις 102ης επετείου της απελευθέρωσης των Σερβίων

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η 102η επέτειος της απελευθέρωσης των Σερβίων από τον Τουρκικό ζυγό. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Ευλαμπίου & Ευλαμπίας στα ΄΄Στενά Πόρτες΄΄ στο Προσήλιο παρουσία της εκπροσώπου της Ελληνικής Κυβέρνησης Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κας Βασιλικής Ευταξά, του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θοδωρή Καρυπίδη, του Δημάρχου Σερβίων-Βελβεντού κ. Αθανάσιου Κοσματόπουλου, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης κ. Παναγιώτη Πλακεντά, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων – Βελβεντού κ. Ζήνωνα Παπαδημητρίου, των Αντιδημάρχων του δήμου κ.κ. Τέτου, Ζυγούρη, Παπαδόπουλου και Δισερή, Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων εκπροσώπων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, της Εκπαιδευτικής Κοινότητας συλλόγων, φορέων και πολιτών. Ακολούθησε η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο και στη συνέχεια η μαθητική παρέλαση στην πόλη των Σερβίων. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν στην κεντρική πλατεία με τα χορευτικά τμήματα του Μορφωτικού Ομίλου Σερβίων «Τα Κάστρα».

       
       
       
       
Εκτύπωση

Συνάντηση Δημάρχου Σερβίων – Βελβεντού με τον Δήμαρχο Κοζάνης

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Δελτία Τύπου

Συνάντηση Δημάρχου Σερβίων – Βελβεντού με τον Δήμαρχο Κοζάνης

 Θέματα κοινού ενδιαφέροντος και συνεργασίας συζήτησαν ο Δήμαρχος Σερβίων – Βελβεντού Αθανάσιος Κοσματόπουλος με τον Δήμαρχο Κοζάνης Λευτέρη Ιωαννίδη κατά την επίσκεψη του τελευταίου χθες στο Δημαρχείο Σερβίων – Βελβεντού.

 Οι δύο άνδρες ανέπτυξαν τις απόψεις τους σε βασικά θέματα που απασχολούν γενικότερα την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκφράστηκε η διάθεση και των δύο για συνεργασία και συντονισμό σε τομείς που αφορούν άμεσα τους δύο όμορους δήμους, με επίκεντρο τις αναπτυξιακές δράσεις, ενώ συζητήθηκε και το ζήτημα της στελέχωσης και λειτουργίας Διεύθυνσης Πολεοδομίας στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού.

Εκτύπωση

Ανακοίνωση ΝΠΔΔ για ΚΗΦΗ

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

To Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, στα πλαίσια του προγράμματος «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, καλεί τους δυνητικά ωφελούμενους τoυ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΗΦΗ) να υποβάλλουν σχετική αίτηση συμμετοχής στα πλαίσια της αντικατάστασης ωφελουμένων του Ά Πίνακα Επιλογής.

 Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) είναι Μονάδα δωρεάν ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων (άνω των 65 ετών) που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ) και των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει.

  Σκοπός του ΚΗΦΗ είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και η παραμονή τους στο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον, καθώς και η διατήρηση μιας φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής των μελών του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος που ασχολούνται με την φροντίδα των ατόμων αυτών.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Νομικού Προσώπου (Πλατεία Ελευθερίας, τηλ. 2464322636).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

«ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ »

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Εκτύπωση

Ανακοίνωση προς συναλλασσόμενους με το Δήμο

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Δήμου Σερβίων – Βελβεντού

 Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι επιχειρήσεων, εταιριών και οι προμηθευτές που έχουν συνεργαστεί  με τον Δήμο Σερβίων – Βελβεντού κατά την προηγούμενη Δημοτική περίοδο και έχουν: οικονομικές εκκρεμότητες - απαιτήσεις ή ατιμολόγητες οφειλές να επικοινωνήσουν με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Φώτη Ζυγούρη.

 Τηλέφωνο επικοινωνίας 2464350100

Εκτύπωση

Επίσκεψη εκπροσώπων του Ιβάν Σαββίδη στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Δελτία Τύπου

Επίσκεψη εκπροσώπων του Ιβάν Σαββίδη στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού

Σχετικό βίντεο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://vimeo.com/107897459

 Το αποτέλεσμα επαφών που είχαν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα με τελευταία την συμμετοχή του Δημάρχου Σερβίων – Βελβεντού κ. Αθανάσιου Κοσματόπουλου στο συνέδριο με θέμα «Ελληνορωσσικές σχέσεις» στις 27-28  Σεπτεμβρίου 2014 στην Θεσσαλονίκη, ήταν η επίσκεψη κλιμακίου εκπροσώπων του ελληνικής καταγωγής επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη.

 Τα μέλη του κλιμακίου, επικεφαλής του οποίου ήταν ο πρώην Νομάρχης Ημαθίας και Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Καραπαναγιωτίδης, είχαν σειρά συναντήσεων με τον κ. Κοσματόπουλο, τους αντιδημάρχους και τους εντεταλμένους συμβούλους του δήμου όπου και συζητήθηκαν οι προοπτικές επενδύσεων στους τομείς κυρίως της μεταποίησης και του τουρισμού.

 Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι επί δύο ημέρες το συγκεκριμένο κλιμάκιο επισκέφθηκε κάθε γωνιά του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού εξετάζοντας τις δυνατότητες που υπάρχουν για αντίστοιχες επενδυτικές πρωτοβουλίες.

 Ανάλογο αντικείμενο - επενδυτικές δράσεις και έργα υποδομών - είχε και η επίσκεψη στην Αθήνα του Δημάρχου Σερβίων – Βελβεντού και των αντιδημάρχων Νίκου Τέτου και Φώτη Ζυγούρη όπου πραγματοποιήθηκαν σειρά επαφών και συναντήσεων και πιο συγκεκριμένα στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής – Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων – Εσωτερικών καθώς και στα Κεντρικά γραφεία της ΛΑΡΚΟ όπου τέθηκε  το ζήτημα των ανταποδοτικών υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από τις δραστηριότητες της εταιρίας στην περιοχή.

Εκτύπωση

Ορισμός Αντιδημάρχων στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Δελτία Τύπου

Με την υπ. αριθ. 177/2014 Απόφαση του Δημάρχου Σερβίων - Βελβεντού, ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι και οι εντεταλμένοι σύβουλοι στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού για θητεία 2,5 ετών. Αντιδήμαρχοι ορίστηκαν οι Τέτος Νικόλαος, Ζυγούρης Φώτιος, Παπαδόπουλος Σταύρος και Δισερής Ευθύμιος ενώ εντεταλμένοι σύμβουλοι ορίστηκαν οι Ζορμπάς Μιλτιάδης, Κουκάλης Δημήτριος, Ζάκης Δημήτριος και Κοσμάς Δημήτριος

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΔΩ

Εκτύπωση

Η παρουσίαση του LEADER στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Δελτία Τύπου

Η παρουσίαση του LEADER στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού

Σχετικό βίντεο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://vimeo.com/107788619

 Ενημερωτική συνάντηση με θέμα την νέα προκήρυξη του προγράμματος LEADER (Άξονας 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013) διοργάνωσαν το απόγευμα της Τετάρτης ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού και η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ANKO.

 Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στα Σέρβια στελέχη της ΑΝΚΟ παρουσίασαν αναλυτικά τις δράσεις που έχουν προκηρυχτεί και αφορούν επιχειρήσεις και ενδιαφερόμενους από τον Δήμο Σερβίων – Βελβεντού.   Αναφερόμενος στην εφαρμογή του προγράμματος στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού ο Δήμαρχος Αθανάσιος Κοσματόπουλος χαρακτήρισε το LEADER σημαντικό εργαλείο στα σχέδια των επιχειρήσεων και όσων θελήσουν να επενδύσουν υπογραμμίζοντας την υποστήριξη του δήμου σε κάθε επενδυτική πρωτοβουλία.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2014

Εκτύπωση

Παραλαβή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας από το Γραφείο Κτηματογράφησης Θεσσαλονίκης

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι οι πολίτες που δηλώνουν τα ακίνητά τους για την Κτηματογράφηση της Π.Ε. Κοζάνης μπορούν να εξυπηρετούνται και από το Γραφείο Κτηματογράφησης Θεσσαλονίκης:

ΤΗΛ. 2310286661 ΤΣΙΜΙΣΚΗ 136 (ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΧΑΝΘ)

Ωράριο λειτουργίας γραφείου κτηματογράφησης:

Καθημερινά (εκτός Σαββάτου & Κυριακής) 8:00 - 16:00 και Τετάρτη 8:00 – 20:00.

Κτηματογράφηση Νομού Κοζάνης

Ιστοσελίδα: www.kthma.gr

Facebook: fb.com/kthma.kozani

Εκτύπωση

Ανακοίνωση ΝΠΔΔ για εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Σερβίων

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ. ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 5.00 ΜΜ ΕΩΣ 9.00ΜΜ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

 • ΠΙΑΝΟΥ
 • ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
 • ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
 • ΒΙΟΛΙΟΥ
 • ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ
 • ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ
 • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ
 • ΚΡΟΥΣΤΩΝ ( DRAMS )
 • ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ
 • ΘΕΩΡΙΑΣ
 • ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ( ΑΡΜΟΝΙΑΣ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2464024280

Εκτύπωση

Ανακοίνωση Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Αναβάθμιση – βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας και ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σερβίων», πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες γενικών εκσκαφών στην οδό 117 Εθνομαρτύρων αρχής γενομένης από την Τρίτη 16/09/2014.

Παρακαλούνται οι πολίτες (καταστηματάρχες, επαγγελματίες, οδηγοί, περίοικοι κ.λπ.) να δείξουν κατανόηση στα προβλήματα που θα δημιουργήσει προσωρινά η αναμενόμενη όχληση. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η σταδιακή απομάκρυνση οχημάτων, τραπεζοκαθισμάτων κ.λπ. εντός των προσεχών ημερών όπως επίσης και ο περιορισμός της πεζή μετακίνησης εντός του υπό διαμόρφωση εργοταξιακού χώρου.
 
 Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ.
Μανώλης Θεοδωρίδης